Pravidlá fóra

Všeobecné pravidlá fóra

-Je povolené vyjadrovať sa iba k téme. Užívateľ, nesmie využívať kúpeľňové fórum na    súkromný rozhovor (chat) medzi ďaľšími užívateľmi. Zaplňoval by tým fórum nepodstatnými   témami/príspevkami. Myslíme tým napr. ,,Ahoj ako sa máš,,

-Užívateľ nesmie používať vulgarizmy, nadávky alebo napádať iného užívateľa

-Užívateľ nesmie zverejňovať osobné informácie, či už svoje, alebo ostatných užívateľov

-Užívateľ by nemal vytvárať tému s tým istým obsahom viackrát

-Užívateľ nesmie využívať stránku na to aby propagoval súťaže, hlasovanie a podobné obsahy

-Užívateľ nesmie propagovať svoju stránku, bazár a podobné obsahy.

-Fórum kúpeľne diskusia neslúži, na propagovanie svojho tovaru, služieb… akékoľvek ponuky/obsahy budú vymazané. Toto diskusné fórum je zamerané, len na riešenie vaších pocitov, problémov…